ආසාදිතයින් හමුවූ ප්‍රදේශ

136

දෛනික කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් වාර්තාවීම සැලකිල්ලට ගැනීමේදී ඊයේ (15) දිනයේදීත් දිස්ත්‍රික්ක 8 කින් 100 ඉක්මවූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර එම සංඛ්‍යාව 546කි.

මීට අමතරව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 268ක් සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 250 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතෙන් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 131,026කි.

මේ අතර කුරුණෑගලින් ආසාදිතයින් 105 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමඟ එහි සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 11,060දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 162ක්, මහනුවර 161ක්, යාපනය 125ක් සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 100 දෙනෙකු ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

මඩකලපුව ආසාදිතයින් 96ක්, රත්නපුර 89ක්, මාතර 88ක්,මාතලේ 79ක්, අම්පාර 51ක් ලෙසද ආසාදිතයින් වාර්තා වී තිබේ.

කෙසේවෙතත් විදෙස්ගතව සිට පැමිණි පුද්ගලයින් 59 දෙනෙකු ද ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනා ගැනීමත් සමඟ ඊයේ (15) දින‍යේදී මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2,334 කි.

තවත් කොවිඩ් මරණ 55ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ (15) තහවුරු කිරීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 2,315ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ.

මේ අතර කොවිඩ් -19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් සිදුකරනු ලබන එන්නත්කරණ වැඩසටහනට අනුව මේ වනවිට ලක්ෂ 30කට අධික පිරිසකට එන්නත්කරණ කටයුතු සිදුකර තිබේ.